เครื่องมืออุตสาหกรรม-staight shank carbide spiral flute reamer โดย daiichitool