เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Straight Shank Reamer Carbide Straight Flute โดย DAIICHI TOOL