เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Helical Reamer