เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – High Speed Steel Straight Shank Reamer Carbide – LONG HAND REAMER