เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – High Speed Steel Straight Shank Reamer  Spiral Flute โดย DAIICHI TOOL