เครื่องมืออุตสาหกรรม-Helical Flute High Speed Steel Taper Shank Reamer