เครื่องมืออุตสาหกรรม-Spiral Flute High Speed Steel Taper Shank Reamer