เครื่องมืออุตสาหกรรม- Spiral Flute High Speed Steel Taper Shank Reamer – Machine Reamer โดย OKAZAKI