เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – TECHICAL INFORMATION REAMER