เครื่องมือช่าง เครื่องมืออุตสาหกรรม  JSR GROUP

-ประแจปอนด์-ประแจปอนด์ฟรีแบบ(ซ้ายขวา)-ตัวเพิ่มแรงบิต-ไขควงทอร์ค-เครื่องมือวัดแรงบิด-ตัววัดองศา-ประแจปอนด์แบบดิจิตอล-ประแจปอนด์ด้ามไขควงแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผล-ประแจปอนด์แบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผล-ประแจปอนด์หัวปากตายแบบตั้งแรงขันตายตัว-ประแจปอนด์หัวประแจแหวนแบบตั้งแรงขันตายตัว-ประแจแบบปรับตั้งแรงขัน(หัวฟรีซ้ายขวา)-ประแจปอนด์แบบปรับตั้งแรงจันตายตัว(หัวฟรีซ้ายขวา)-ประแจปอนด์แบบปรับตั้งแรงขัน(เปลี่ยนขันได้)-หัวประแจต่อด้ามประแจปอนด์-หัวประแจต่อด้ามประแจปอนด์-ประแจปอนด์แบบปรับตั้งแรงขัน(หัวประแจเลี่ยน)-ประแจปอนด์แบบปรับตั้งแรงขัน-ประแจปอนด์แบบหน้าปัทม์2เข็ม-ประแจปอนด์แบบเข็ม-ประแจปอนด์ด้ามไขควง-ประแจปอนด์แบบเข็มด้ามไขควง-ดอกไขควงสำหรับประแจปอนด์ด้ามไขควง-เครื่องมือทดสอบแรงดึง-แรงดันแบบ2เข็ม-ไขควงขันปอนด์-ประแจขันปอนด์