เครื่องมืออุตสาหกรรม-ประแจปากตายแหวนข้างฟรี-ประแจปากตายแหวนข้างฟรีชุด(มิล)-ประแจปากตายแหวนข้างฟรีชุด(นิ้ว)-ประแจปากตายแหวนข้างฟรีชุด(องศา,นิ้ว)-ประแจปากตายแหวนข้างฟรีชุด(องศา,มิล)-ประแจปากตายแหวนข้างฟรี(สั้น)-ประแจปากตายแหวนข้างฟรี10อันชุด(สั้นมิล)-ประแจแหวนข้างปากตาย(มิล)-ประแจแหวนข้างปากตาย(นิ้ว)-ประแจแหวน(มิล)-ประแจแหวน(นิ้ว)-ประแจปากตายชุด-ประแจแหวนข้างปากตายชุด-ประแจแหวนชุด-ประแจปากตายหัวเดียว-ประแจปากตายหัวเดียวชุด-ประแจปากตายหัวเดียวใช้ค้อนตี(มิล)-ประแจปากตายหัวเดียวใช้ค้อนตี(นิ้ว)-ประแจแหวนหัวตรงแบบใช้ค้อนตี(มิล)-ประแจแหวนหัวตรงแบบใช้ค้อนตี(นิ้ว)-ประแจตะขอปากแบน-ประแจหัวงอแบบใช้ด้ามขัน-ประแจแหวนหัวเดียว