ประแจแอล

ประแจแอล เครื่องมืออุตสาหกรรม-ประแจแอล6เหลี่ยมสั้นสีดำ-ประแจแอล6เหลี่ยมยาวสีดำ-ประแจแอลหัวบอลสีดำ-ประแจแอลหกเหลี่ยมสีดำชุด-ประแจหกเหลี่ยมชุด-ประแจแอลหกเหลี่ยมสีดำชุด-ประแจแอลหัวบอลแบบยาวชุบขาว(มิล)-ประแจแอลหัวบอลแบบยาวชุบขาว(นิ้ว)-ประแจแอลหัวบอลแบบยาวชุบขาวเป็นชุด-หกเหลี่ยมบอลรุ่น8800BP-ประแจแอลหกแฉกรุ่น8500TX-หกเหลี่ยมบอลยาวชุดรุ่น8806BP/8809BP-ประแจแอลหกแฉกชุดรุ่น8507TX