เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือช่างสำหรับงานท่อ จับยึดท่อ