เครื่องมือช่าง เครื่องมืออุตสาหกรรม- เครื่องมือช่างสำหรับงานท่อ จับยึดท่อ