เครื่องมือมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือทดสอบ เกจวัดแรงดึง-แรงดัน