เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด-ขาตั้งแม่เหล็กยึดจับชิ้นงาน