เครื่องมืออุตสาหกรรม – REBURRING SYSTEM – COUNTERSINK HEAVY DUTY – C BLADES