เรื่อง

SMP – ISSOKU | JSR GROUP

Bore Gages – บอร์เกจ

Holtest – โฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสองขา/สามขา)

mitutoyo

ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 0.1 µm เครื่องแรกของโลก MDH-25M