เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – KEYLESS DRILL CHUCK BAND YUKIWA