เรื่อง

No.017 How to use Cemented Carbide Tap ? : ในการต๊าบด้วยต๊าบคาร์ไบด์ มีข้อควรระวังอะไรบ้าง?

No.002 Main causes of a bad surface finish on PT pipe threads | สาเหตุหลักของผิวเกลียวที่ไม่สวยบนเกลียวท่อ PT