เรื่อง

BORE GAGE (Small hole) – บอร์เกจ สำหรับรูขนาดเล็ก

Holtest – โฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสองขา/สามขา)

Digimatic Holtest – ดิจิตอลโฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสามขา)

mitutoyo

ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 0.1 µm เครื่องแรกของโลก MDH-25M

mitutoyo

Quick Vision APEX 302PRO MITUTOYO