เครื่องมืออุตสาหกรรม – DEBURRING SYSTEM – CHIP HOOK – FIXED โดย NOGA