เครื่องมืออุตสาหกรรม – REBURRING SYSTEM – COUNTERSINK HEAVY DUTY – TOOLS โดย NOGA