เครื่องมืออุตสาหกรรม – REBURRING SYSTEM – COUNTERSINK HEAVY DUTY – HOLDERS โดย NOGA