เครื่องมืออุตสาหกรรม – DEBURRING SYSTEM – CHIP HOOK – SET FIXED โดย NOGA