เครื่องมืออุตสาหกรรม – DEBURRING SYSTEM – COUNTERSINK REVERSIBLE – R BLADE โดย NOGA