เตเปอร์เกจพลาสติก SK รุ่น TPG-800KD

(สเกล เป็นขั้นบันได Kaidan Scale อ่านเสกลได้ง่ายขึ้น Scale)