ข้อต่อไขควงรู 6 เหลี่ยมมีแม่เหล็ก MAGNETIC BIT HOLDER 60 MM INOX

ข้อต่อไขควงรู 6 เหลี่ยมมีแม่เหล็ก